Sunday, February 22, 2015

Réamhamharc - éinteach

éinteach /ənʲɕa/ a. (<éiginteacht) certain (Ó Méith) AUA3. tá rud ~ iontu there is
something in them (Ó Méith) AUA2. [cf. éicint (Ó Méith) LÓM3, inteacht (Ó Méith)
BMC2, intean (Ó Méith) MMA1.]

Thursday, December 12, 2013

Réamhamharc - Coispeán

coiscéim : coispeán /kɛsb̥ɑːn/ 1. doorstep (Wag.) (Ó Méith) AUA4. 2. dance step.
damhsochaidh mé ~ úr duid I will dance a new step for you (Ó Méith) ENA8.

Tuesday, December 3, 2013

Réamhamharc - teilgean, tligeadh, tligint

teilgean : tligeadh  vn. ag ~ vomiting (An Creagán) AÓM1.
teilgean : tligint vn. ag ~ fola bleeding (Ó Méith) LÓM1, (Ard Macha) PMCM.

Wednesday, November 13, 2013

Réamhamharc - téigh

téigh v. 1. téigh abhaile go home (Ó Méith) LÓM2. 2. (a.) cha dteimse abhaile I will not go home (Domhnach Maighean) TÓC6. (b.) cha dtéid a chuid comhsanaigh leis his neighbours will not go with him (Ó Méith) SÓC1. (c.) théid sé amach san fharraige folcarnaigh falcarnaigh he went out into the rough sea [i.e. present tense used in story telling for past tense] (Domhnach Maighean) TÓC4. (c.) nuair a théid tú when you [will] go (Ó Méith) ENA8. 3. + le; cha dtéid sé leat you will not succeed (Domhnach Maighean) TÓC6. 4. a’ dteachaigh tú did you go (Ó Méith) AUA4. 4. (a.) fua' (<chuaigh) mé ar fascadh I went under shelter (Ó Méith) AUA4. (b.) ar an tseachtain fuai’ thart last week (Ó Méith) AUA4. 5. Rachaid (<rachad) I will go (Machaire Chluana) MND. 6. rach'muinn we will go (Ó Méith) PME1. 7. cha rachfadh sé ar meisce he would not get drunk (Ó Méith) AUA4. 8. + isteach; to realise, find out. Nuair a chuaigh an scéal isteach ’uig (<chuig) an scolóig when the farmer realised / found out (Domhnach Maighean) TÓC3. 9. to begin. (a.) fuaidh sé a gháiridh mhogaidh orm he began to laugh at me mockingly (Domhnach Maighean) PÓD. (b.) chuaigh se a dheanamh teórainnteach díreach he started to set out exact boundaries (Domhnach Maighean) TÓC8.

Thursday, December 20, 2012

Réamhamharc - Glan

glan v. (a.) + le; ~ leat le do ghnaithe ‘go away on about your business’
(lit. go away with your business) ENA8. (b.) ~ leat as m’amharc get
out of my sight
(Ó Méith) ENA1.

Réamharc - Saoil

síl : saoil v. think. (a.) is beag a shaoileanns Nansaí Mhór gá hé tá ag
caitheamh a píopa Nancy does not care who is smoking her pipe
Méith) POA1. (b.) goidé a shaoileas tú dó? what do you think of it?
Méith) AUA4.

Main areas from which the collection draws material


View Gaeltacht Oirialla in a larger map