Wednesday, November 13, 2013

Réamhamharc - téigh

téigh v. 1. téigh abhaile go home (Ó Méith) LÓM2. 2. (a.) cha dteimse abhaile I will not go home (Domhnach Maighean) TÓC6. (b.) cha dtéid a chuid comhsanaigh leis his neighbours will not go with him (Ó Méith) SÓC1. (c.) théid sé amach san fharraige folcarnaigh falcarnaigh he went out into the rough sea [i.e. present tense used in story telling for past tense] (Domhnach Maighean) TÓC4. (c.) nuair a théid tú when you [will] go (Ó Méith) ENA8. 3. + le; cha dtéid sé leat you will not succeed (Domhnach Maighean) TÓC6. 4. a’ dteachaigh tú did you go (Ó Méith) AUA4. 4. (a.) fua' (<chuaigh) mé ar fascadh I went under shelter (Ó Méith) AUA4. (b.) ar an tseachtain fuai’ thart last week (Ó Méith) AUA4. 5. Rachaid (<rachad) I will go (Machaire Chluana) MND. 6. rach'muinn we will go (Ó Méith) PME1. 7. cha rachfadh sé ar meisce he would not get drunk (Ó Méith) AUA4. 8. + isteach; to realise, find out. Nuair a chuaigh an scéal isteach ’uig (<chuig) an scolóig when the farmer realised / found out (Domhnach Maighean) TÓC3. 9. to begin. (a.) fuaidh sé a gháiridh mhogaidh orm he began to laugh at me mockingly (Domhnach Maighean) PÓD. (b.) chuaigh se a dheanamh teórainnteach díreach he started to set out exact boundaries (Domhnach Maighean) TÓC8.

No comments:

Post a Comment

Main areas from which the collection draws material


View Gaeltacht Oirialla in a larger map